Vielä ehtii osallistua verkkoväkivaltakyselyyn!

Kyselytutkimukseni väkivallasta ja vihapuheesta verkossa sulkeutuu ylihuomenna sunnuntaina eli 3.10.

Vielä ehtii siis vastaamaan!

Kysely vie noin 10-15 minuuttia ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan nyt kaksi kappaletta Finnkinon 4kpl:n elokuvalippupaketteja, sillä yllätyin positiivisesti kyselyn suosiosta. Vastanneita on tällä hetkellä hiukan alle 600 kappaletta, mutta erityisesti miesvastaajia kaipaisin lisää.

Kysely on hankkeeni ensimmäinen ja sen tarkoituksena on muun muassa ymmärtää miten ihmiset kokevat väkivallan verkossa ja mikä ylipäätään ymmärretään väkivallaksi. Olen ikikiitollinen jokaisesta vastauksesta, joita olen saanut jo tähänkin mennessä ja arvostan valtavasti jokaisen vastaajan käyttämää aikaa ja vaivaa. Kiitos siis jo nyt.

Kutsua saa myös jakaa eteenpäin!

New beginnings

There’s something slightly magical about autumn. The crispness of air, blushing of trees and the falling leaves always remind me of the beginning of the school year – my absolute favourite time of the year – when everything was new and full of anticipation. I absolutely loved the smell of new school books, buying new pencils and other school stuff. At the university I am always a little jealous for the first year students, since they have all the wonderful things just ahead of them. My time in Jyväskylä University was the best years I have had and it also determined so many of my future relationships.

1st of January doesn’t really have this “new beginnings” sensation for me, but it is 1st of September, the official end of summer – although the past few years the summer in Finland has left us waiting and it lingers on longer than the calendar actually says.

It is also autumn, that usually brings new beginnings at work. At university the school year is still the same (might explain my career choice), and this year autumn also brought me into a new country. I was invited as a visiting research scholar to the University of Stockholm already some time ago, but my graduation and funding resources were delaying my visit in Existential Research programme. I will be traveling back and forth in two or three week periods until January 2016, which allows me to keep my teaching and lecturing commitments both back home as well as benefit from the visit in Sweden.

Day after tomorrow it will be the final day of my first visit here and so far I have been enjoying myself like a terrier with a new tennis ball. Coming from Finland to Stockholm does not cause a big culture shock, since the language is already quite familiar, the city is more than just familiar and the Swedish culture altogether is so welcoming. I also had the pleasure of staying with a lovely family with pets, which has helped immensely missing my two pups who – despite our efforts – do not seem to understand my voice via Skype.

I am extremely happy for this opportunity to be “abroad” but not weeks or months in a row, since it is difficult to be away from your family and home, despite how much the visit is benefiting your research (career). Many big funding associations in Finland are encouraging (and partly forcing) researchers to add long-term international visits in research plans, which in some cases might be very good, but the associations do not seem to understand that some of us have families and spouses who are forced to stay home. For some being away from your loved ones might not be difficult, but for me it is very unconfortable and in a long term it also directly affects my work. This practice just is something that never seizes to amaze me.

Nevertheless, I am really looking forward the following months, since this arrangement is just absolutely perfect. I have the pleasure of working with talented and amazing people, which have the same research interest that I have, and it is a great opportunity to engage ideas about digital death, mourning rituals, hate and all that “happy stuff”. The past two weeks I have also taught a master’s class about internet ethnography and teaching is just what I would love to do more. The moment when the face of your student lights up, when they realise something and they go “aHA! Now I get it!”, that is what motivates to me to teach.

Millainen on hyvä kyselytutkimus?

Kesälomat ovat ohitse monella ja olen uudelleen ryhtynyt levittämään tietoa verkkoväkivaltaa käsittelevästä kyselytutkimuksestani. Tavoittelen noin viittäsataa vastaajaa, mutta tällä hetkellä vastaajina on vielä hyvin paljon enemmän naisia, jolloin pidän todennäköisesti kyselyä avoinna, kunnes otos on tasaisempi.

Osallistu nyt!

Naiset vastaavat yleisesti enemmän erilaisiin kyselyihin*, mutta uskoisin tämän aiheen kiinnostavan molempia sukupuolia (sekä sukupuolia noiden kahden väliltä tai ulkopuolelta).

Kyselyn laatiminen on aina mutkikas prosessi, missä pitää ottaa huomioon hyvin erilaisia seikkoja aina sanamuodoista vastausvaihtoehtoisin sekä kyselyn kestoon. Olen saanut runsaasti hyvää palautetta, mutta myös erilaisia kommentteja ja kehitysehdotuksia, joihin haluaisinkin tässä vaiheessa lyhyesti kommentoida myös itse.

Kysely on liian pitkä.

Arvioin vastausajaksi noin 10-15 minuuttia, sillä en uskonut monen ryhtyvän kirjoittamaan kovin laajoja vastauksia avoimiin kysymyksiin. Yllätyksekseni olin kuitenkin väärässä ja hyvin moni on analysoinut kokemuksiaan ja asenteitaan laajemmin kuin alun perin odotin. Kyselyissäkin varmasti pätee tiettyyn pisteeseen saakka ns. YouTube-sääntö, eli sisällön pitää koukuttaa katsoja ensimmäisen muutaman sekunnin aikana tai katsoja klikkaa muualle.

Kyselyni aihe todennäköisesti on houkuttanut vastaajia jatkamaan pidemmälle, eli heillä on ollut aiheesta sanottavaa. Liian lyhyt kysely taas ei anna tarpeeksi vastausmassaa, jota lähteä analyysissa penkomaan, mutta se voi houkuttaa enemmän vastaajia.

Kysely on liian laaja, verkkoväkivallan voi ymmärtää monella tapaa.

Tämä oli tyystin tietoinen valinta, sillä tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa yleisesti asenteita ja käsityksiä. Liian tarkat määrittelyt saattavat ohjata vastauksia väärään suuntaan, kuten jos kyselyssä mainitaan liikaa esimerkkejä. Hankkeeni on kolmivuotinen ja tämä on ensimmäinen kyselytutkimus aiheesta. Myöhemmin aion tehdä yksityiskohtaisempia kyselyjä ja haastatteluja.

Kyselyn alussa pyydän myös vastaajia itse määrittelemään mikä on väkivaltaa verkossa, koska tutkimuksen tavoitteena on nimenomaan ymmärtää miten ihmiset määrittelevät väkivallan. Pari kysymystä myöhemmin vastausvaihtoehdoissa on käytetty Edelsteinin ja Wolfin (*ICCA 2013) määritelmiä verkkovihasta, johon heidän mukaansa sisällytetään rasismi ja antisemitismi, homofobia, uskonnollinen kiihkoilu, naisviha ja poliittinen vihapuhe, väkivaltainen pornografia, terrorismin edistäminen, nettikiusaus, vastapuheen vaientava häpäiseminen, solvaukset ja nimittelyt, huhujen levittäminen sekä vammaisiin kohdistuva ahdasmielisyys. Tämä osio olisi voinut olla myös tarkempi ja esittää lähde edellä mainituille määrittelyille.

Muutama vastaaja kommentoi muun muassa, ettei solvaukset, väkivaltainen pornografia tai vammaisiin kohdistuva ahdasmielisyys ole väkivaltaa. Tämä on erittäin paljastava löytö tutkijan näkökulmasta, sillä esimerkiksi lakitieteiden professori Danielle Keats Citron määrittelee teoksessaan Hate Crimes in Cyberspace (2014) väkivallan verkossa seuraavasti:

– väkivalta = pelottava, loukkaava, ahdistava ja vahingoittava käyttäytyminen (niin fyysinen kuin henkinen)
– verkossa ja verkon välityksellä luotu väkivallan kokemus, joka näyttäytyy joko tekstin, kuvan ja virtuaalisen avatarin välityksellä (usein yhdistettynä)
– tunnetaan myös verkkokiusaamisena (cyber-bullying), trollaamisena (häiriköintinä), ahdisteluna (harassment), vainoamisena (stalking) sekä vihapuheena (hate speech)

(ks. myös Tampereen yliopiston tutkimus Vihapuhe sananvapautta kaventamassa)

Liikaa avoimia kysymyksiä, ei jaksa vastata.

Tämä on kyselytutkimuksen yksi perusongelmista. Vastauksia on tällä hetkellä hiukan yli 400, mutta kysely on avattu ja jätetty vastaamatta melkein 2000 kertaa. Olen taustaltani laadulliseen tutkimusainestoon koulutuksen saanut antropologi, jolloin määrällinen aineisto kyllä-ei-entiedä-vastauksilla laadullinen analyysi on vaikeampaa. (Antropologiassa teemme yleensä syvällisempiä haastatteluja määrällisesti vähemmän.) Digitaalisen kulttuurin tutkimukseen kuuluvan hankkeeni tavoitteena on kuitenkin ymmärtää miten kieltä ja erityisesti retoriikkaa käytetään väkivallan kokemuksessa sekä kokemuksen aiheuttamisessa, jolloin omin sanoin eli avoimeen kysymykseen vastaaminen on tutkimusaineistona kullanarvoista. Miinuspuolena on väistämättä juuri tuo määrällisyyden vähäisyys, jolloin ehkä tilastollinen tutkimus jää ohueksi. Hankkeeni tavoitteena ei kuitenkaan ole luoda laajoja koko Suomen kattavia tilastoja (ellei kyselyni saisi vastausryntäystä useamman tuhannen vastaajan verran).

Mitä se väkivalta verkossa sitten on?

Väkivaltaa on monenlaista ja se on hyvin voimakkaasti sidottu kieleen, sen käytön tapoihin sekä kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Tulen käyttämään analyysissani norjalaisen sosiologin Johan Galtungin jo vuonna 1969 julkaisemaa määritelmää väkivallan eri muodoista (ks. alla oleva kuvakaappaus opetusmateriaalistani). Suoralla väkivallalla viitataan fyysiseen tai henkiseen kajoamiseen.

Näyttökuva 2015-08-04 kello 9.57.19

Syksyllä pääsen kuitenkin vastausaineiston tarkempaan analyysiin.

Millainen sinun mielestäsi on hyvä kysely?

* Curtin, R., Presser, S., & Singer, E. (2000). The effects of response rate changes on the index of consumer sentiment. Public Opinion Quarterly 64: 413–428.

Moore, D. L., & Tarnai, J. (2002). Evaluating nonresponse error in mail surveys. In: Groves, R. M., Dillman, D. A., Eltinge, J. L., and Little, R. J. A. (eds.), Survey Nonresponse, John Wiley & Sons, New York, pp. 197–211.

Holiday smoliday? Didn’t think so

My calendar says July ends tomorrow. Which in the case for Finns it means summer is almost over. July is usually the month everyone has their holiday, since it’s usually the warmest and sunniest, but this year the temperature has been exceptionally low and barely +20C. In case of not having time to actually have a holiday (ahem..yours truly) it doesn’t really matter whether it is raining cats and dogs, since _one_must_write.

I managed to load myself waaaayyyy too much writing for this summer, but as we say in Finnish the greedy one meets an awful ending, and I can only blame myself. I’ve booked my schedule in August with a lot of seminars both here in Finland as in England, and on top of that I have three article deadlines as well. Hence the not having time for a holiday.

Regarding my current study about online violence, it has been interesting to follow the current anti- and pro-racism discussion. Finns Party (Perussuomalaiset in Finnish) has caused a turmoil in the media because of the party members’ comments on multiculturalism as something to actively fight against and how African immigrants should be sterilizedThese developments lead to a huge protest rally, which took place on Tuesday with 15.000 people participating.

My survey about online violence (in Finnish) is still open and I’m delighted that there is already over 350 responds. I’m targeting 500, which I hope will reach in August when people get back from their holidays.

When not writing or editing article manuscripts I’ve been busy with research literature. This Is Why We Can’t Have Nice Things – Mapping the Relationship between Online Trolling and Mainstrem Culture (2015) by Whitney Phillips has been an utter delight to read and also a perfect excuse to spend time in my hammock at my balcony. Can’t remember the last time I laughed so much while reading a research book! (But it probably tells more about me than Whitney’s writing.)

Next week I have the pleasure of attending the thesis defence of a colleague, Sari Östman, who will be defending her Digital Culture thesis about life publishing. ‘What kind of an update would this make?’ Cultural appropriation of life-publishing is published in Finnish only, but you can check her other work from Academia.edu. Yay, a good excuse to dress up nice and be geeky with my digiculture colleagues.

On fieldwork: digging too deep

Doing research online has sometimes quite unexpected results when you just begin googling for search words and end up clicking link after link. Today I wanted to search “memorial trolling” and “rip trolls”, which stand for a specific type of trolling with the intention to harass and disturb mourners in online memorials, such as in memorialized Facebook profiles or memorial videos on YouTube. One part of my current research is handling this area, but following the links and other material also resulted to discussions about the Deep Web.

I am very well aware of the disturbing material embedded in that area of the internet and with no desire to actually explore it, which is why I decided to see what others have thought of it and clicked a few YouTube videos explaining the concept and content of Deep Web. Unfortunately I ended up with the kind of sickening topics, and I do not wish to portray any of them here in detail, but only to note that the kind of evil this world holds has seized to amaze me. It just makes me sick to my stomach.

Jon Berkeley/Getty Images

When I explain – to anyone interested – about my current research of online violence, many of them usually ask my opinion what should be done to hate speech, bigotry, misogyny, bullying etc., and – especially – how they could be prevented and stopped. The interesting thing is, that these questions usually bear a small sign of hope, that it is possible to stop online violenceThat there is a way to end all the hate and malice. And to their disappointment, I usually answer in an elusive manner, since I do not want to ruin that small glimmering hope. I really wish there would be a way to just wave a star pointed wand and make it all better, but unfortunately the world does not work that way.

Of course there are laws, legislations and programs, apps and other ways to report, and often even catch the bad guys, but evil is like weeding. You plug one, there’s three more. Also, in my research, my intention is not to examine “how to stop them”, since it is not possible, but trying to create a deeper understanding of online violence, its complexity and nuances that are breeding new online cultures, both visual and textual. Online violence as a term is also very broad, which can contain anything from hateful commenting to actually violently harassing someone, such as with revenge porn. That’s why I have three case studies I will be conducting during this three-year project.

With this topic I also need to restrict myself for not going too deep and staying “at the shallow end”. It’s not only for my mental health, but also for my personal safety, since there’s no reason to bite the hand that “feeds” my research.

To get back to my initial topic, trolling, and to end this post on a lighter note, I have some great news as well: This is Why We Can’t Have Nice Things (2015) by Whitney Phillips is finally out! I have looked forward for this since the first time I heard about Whitney’s work in 2011 and I immediately ordered a copy from for myself. So excited! Will definitely get back to the book when possible.

In the meanwhile: play nice, people.

How to follow my blog? / Miten voit seurata blogiani?

I got a message some time ago from a person who recommended I would create a Facebook page for this blog, so it would be easier to discuss and follow. It seems that commenting blogs is not as straightforward as commenting in Facebook (or in Twitter for that matter), which is why – drums – you can now Like and Follow in:

Facebook – Bits in the Space

Bloglovin´ (can’t add a widget yet, they don’t support WordPress)

my Twitter account

or via email (check the sidebar)

I’m hoping to start posting more, especially when I will be visiting Stockholm from September onwards as a visiting scholar in Existential Terrains project.

____

Ja samma på finska, eli sain jokin aika viestiä, että blogiani olisi miellyttävämpi seurata ja kommentoida Facebookissa. Aiemmin olen jakanut postauksia vain omille Facebook-ystävilleni, mutta koska olen tarkka siitä kenet hyväksyn kaverikseni, tein julkisen sivun myös. Keskustelua on tullut muutoinkin enemmän Twitterin puolella, minkä vuoksi mielelläni tarjoan monta eri vaihtoehtoa blogini seuraamiselle.

Facebook – Bits in the Space

Bloglovin´ (en voi lisätä vimpainta sivupalkkiin, koska Bloglovin’ ei tue WordPressiä)

Twitter tilini

tai sähköpostitse (sivupalkissa on tilauslomake)

Yritän parhaani mukaan aktivoitua enemmän bloggauksessa. Monesti haluaisin jakaa linkkejä varsinaisen postauksen sijaan ja nyt voin tehdä sen myös Facebookissa. Etenkin ensi syyskuusta alkaen pyrin lisäämään bloggaamista, sillä olen vierailevana tutkijana Tukholman yliopistossa Existential Terrains projektissa koko syksyn.

Verkkoväkivaltakyselyn alustavia – yllättäviä – tuloksia

Kesähelteet saapuivat juuri parahiksi, kun pitäisi istua koneen äärellä tiiviisti nenä ruudussa artikkeleita kirjoittaen. Yleensä kelien lämpenemisellä on suora yhteys työtehokkuuden laskemiseen, mutta takapihan terassilla on yllättävän hyvä työskennellä myös kovemmallakin helteellä. Puhumattakaan parvekkeen riippukeinusta, jossa työskentelen yleensä luettavien tekstien parissa. Tällä hetkellä työn alla on useampi teksti liittyen suunnitteluantropologiaan (design anthropology) ja Facebookin sururituaaleihin, sekä pari katsausta internet etnografiaan ja verkkoväkivaltaan.

Jälkimmäiseen liittyen: kyselyni verkkoväkivallasta on ollut nyt hiukan alle kaksi viikkoa avoinna ja se sai jo ensimmäisen aukioloviikkonsa aikana yli 300 vastausta. Sen on huikea määrä ja kyselyn suosiosta itsekin innostuneena tavoittelen nyt vähintään 500 vastaajaa. En ole vielä päättänyt milloin suljen kyselyn, mutta arvelisin sen menevän elokuun loppuun. Kaikkien vastanneiden keskenhän arvon myös neljän kappaleen Finnikino-elokuvalippupaketin, joten osallistu ihmeessä sinäkin! Mikäli olet jo osallistunut, jaa tietoa eteenpäin.

Tällä hetkellä vastaajien sukupuolijakauma on edelleen hyvin naisvoittoista, mikä tutkitusti on usein kyselyjen ongelma* ellei itse tutkimuskysymys tähtää juuri tähän jakaumaan. Väitöskirjassani törmäsin ensimmäisen kerran henkilökohtaisesti tähän ilmiöön, mutta siihen vaikutti myös aihe: naiset aktivoituvat yleensä useammin surun ja kuoleman keskustelusta.

Näyttökuva 2015-07-02 kello 14.22.06

Muissa demografisissa tiedoissa korostuu vastaajien nuorehko ikä sekä vuositulojen alhaisuus (alle 15.000€/v), minkä oletan korreloivan suoraan toisiinsa ja toistaiseksi oletankin vastaajien olevan opiskelijoita.

Näyttökuva 2015-07-02 kello 14.22.14

Vastaukset ovat myös ilahduttavan yksityiskohtaisia avointen osioiden saralla, sillä en odottanut niin yksityiskohtaista pohdintaa ja mietiskelyä teemasta. Moni on kirjoittanut hyvin laajoja pohdintoja kokemuksistaan, mikä tutkijalle on valtavan suuri aarre. Kiitos kaikille vastaajille siis jo nyt! Vastaajista myös noin 34 henkeä on kertonut itse olleensa väkivaltainen verkossa, mutta nopean silmäilyn perusteella väkivalta on liittynyt kiihtyneeseen mielentilaan ja keskustelun ns. “raiteilta lähtemiseen”, eikä esimerkiksi vakavampaan systeemaattiseen häirintään ja ahdisteluun.

Toistaiseksi kiinnostavin osio tutkimuksellisesti on ollut tunteita käsittelevä osio. Halusin ymmärtää millaisia tunteita aiheuttavat itse koettu, itse aiheutettu sekä jota kuta toista kohtaan nähty verkkoväkivalta.

Näyttökuva 2015-07-02 kello 14.43.34

Häpeä näyttäisi olevan pääasiallisin tunne itse aiheutetusta väkivallasta. Mikäli vastaajamäärän kasvaessa ei tämä osio muutu, näyttäisi tämä poikkeavan radikaalisti omasta ennakko-oletuksestani eli vahingonilosta. Olen erittäin yllättynyt ja innoissani tästä tuloksesta! Hyvin kiinnostavaa.

Vihapuhe verkossa on ollut muutoinkin paljon esillä sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa. Esimerkiksi juhannuksen aikana somekouhun aiheuttanut Timo Hännikäinen mainitaan kyselyvastauksissa muutamaan otteeseen. Itse aineistoanalyysiin pääsen tämän kyselyn kanssa kuitenkin vasta syksymmällä, kun lähden vierailevaksi tutkijaksi Tukholman yliopiston mediatutkimuksen laitokselle Existential Terrains tutkimusprojektiin.

Nyt kuitenkin pitää vielä nauttia kesästä (ja koirien riemuksi myös niistä kärpäsistä) ja saada nämä akuutit tekstit pois käsistä.

* Curtin, R., Presser, S., & Singer, E. (2000). The effects of response rate changes on the
index of consumer sentiment. Public Opinion Quarterly 64: 413–428.

Moore, D. L., & Tarnai, J. (2002). Evaluating nonresponse error in mail surveys. In: Groves, R. M., Dillman, D. A., Eltinge, J. L., and Little, R. J. A. (eds.), Survey Nonresponse, John Wiley & Sons, New York, pp. 197–211.

Osallistu kyselytutkimukseen vihapuheesta ja väkivallasta verkossa

Oletko joutunut vihapuheen tai väkivaltaisen toiminnan kohteeksi verkossa?

Oletko nähnyt tällaista toimintaa jota kuta toista kohtaan?

Oletko itse toiminut väkivaltaisesti verkossa?

Osallistu kyselytutkimukseeni: https://www.webropolsurveys.com/S/CBF1317B6B74224C.par Tutkimus liittyy postdoc-hankkeeseeni, jossa tarkastelen verkkoväkivallan retoriikkaa ja diskursseja eri konteksteissa. Ks. lisätietoja (englanniksi).

Katso Thanatoksen uusin numero!

Vuoden 2015 ensimmäisen Thanatos-numeron teemana on itsemurha, jota tarkastellaan neljässä tieteellisessä artikkelissa eri tieteenaloilta. Artikkeleissa käsitellään itsemurhailmiötä ja -käyttäytymistä sekä itsemurhan representaatioita ja tekoon liittyviä käsityksiä erilaisissa kulttuureissa menneisyydessä ja tänä päivänä. Teemanumerossa on myös itsemurhaa ja itsemurhantutkimusta kulttuurintutkimuksellisesta näkökulmasta problematisoiva katsaus, kolumni itsemurhan tehneiden läheisten tukiryhmien toiminnasta, kirja-arvio, konferenssiraportti kevään Surukonferenssista sekä essee, joka tarkastelee kuoleman ja kuolemanpelon ilmentymistä ja käsittelyä zombikulttuurissa ja Zombie Run Pori 2015 -tapahtumassa.

Itsemurha on klassinen ja alati ajankohtainen tutkimuskohde, jota on käsitelty lähes jokaisen tieteenalan piirissä. Suomen itsemurhakuolleisuus on tunnetusti kansainvälisesti katsoen suuri, ja muodostaa merkittävän kansanterveydellisen ongelman. Teemanumerossa esitellään uusia tutkimustuloksia ja itsemurhatutkimuksen kentällä käytävää keskustelua sekä tarjotaan tuoreita näkökulmia itsemurhan ymmärtämiselle.

Lue koko lehti klikkaamalla alla olevaa kuvaa.

Kirjoittamisesta

Kirjoittaminen.

Minulla on siihen ristiriitainen suhde. Toisaalta sana merkitsee maailmojen luomista ja oven avaamista jonnekin toiseen ulottuvuuteen, vaatekaappia Narniaan, jäniksenkoloa, tähtipölyä Mikä-Mikä-Maahan. Se on ollut se tapa, millä olen lapsuudesta saakka jäsentänyt omaa maailmaani ja kokemuksiani siinä. Lukutoukkana haaveilin myös pitkään ensisijaisesti kirjailijaksi tulemisesta, ja kunnianhimoisena varhaisteininä jätinkin ensimmäisen fiktiokäsikirjoituksen Otavalle varhaiskypsässä 13-vuoden iässä. Käsikirjoitus ei mennyt kustannustoimittajan seulasta lävitse, mutta sain takaisin ystävällisen ja rohkaisevan kirjeen, jossa kehoitettiin jatkamaan ja kehittämään ilmaisua.

Writing a book is learning to be patient

Sittemmin niin fyysiseen kuin virtuaalisen pöytälaatikkoon kertyi sivukaupalla novelleja ja runoja, esseitä ja muita tekstejä, joissa kokeilin mahdollisimman laajasti erilaisia tyylilajeja. Luin kirjallisten esikuvieni tekstejä kuin piru raamattua ja yritin oppia ne tarinankerronan tekniikat, joilla saatiin lukija koukuttumaan ja teksti soljumaan. Kehitin systemaattisesti omaa ilmaisuani ja yritin löytää oman tapani kirjoittaa.

Yliopistossa tämä kaikki kuitenkin tyrehtyi, sillä suurin osa kirjalliselle ilmaisulle varatusta ajasta meni opiskelutöihin. Satunnaisesti kirjoitin puhekielistä blogia, mutta nimimerkin takaa ja päiväkirjamaisesti elämäjulkaisten. Maisteriopinnoissa upotin itseni pro gradu -työn kirjoittamiseen ja sen jälkeen kuvioon tuli väitöskirja, joka viimeistään iski viimeisen naulan luovan kirjoittamisen arkkuun.

IMG_0674

Kirjoittamisesta tuli työtä.

Aiemmin sivumäärä tuntui aina hyvin merkitykselliseltä saavutukselta. Se tuntui hurjalta ajatella, että minä itse olen kirjoittanut nuo kaikki kolmekymmentä tai sata sivua. Tai kaksi ja puoli sataa sivua. Ne ovat minun sanojani ja ajatuksiani, tosin sivuten myös toisten kirjoittajien, tutkijoiden, ajatuksia. Mutta se ei enää ole tuntunut samalla tavalla tärkeältä, merkitykseltä, kuin aiempi kirjoittaminen. Kun kirjoittaminen oli vielä mielikuvituksen ruokkimista, kaukana teknisistä rajoitteista, ja muodollisuuksista.

image2

Alku – keskikohta – loppu.

Myös akateemisella artikkelilla on vastaava runko. Erityisesti humanistisissa tieteissä kielellinen ilmaisu on akateemisessa kirjoittamisessakin tärkeää, sen sijaan, että käyttäisi rivejä mahdollisimman laajan lähdeviitekirjaston esittelemiseen. Mutta kun kirjoittamisesta on tullut osa työtä, ja hyvin keskeinen osa sitä, siitä on tullut myös monella tapaa vaikeampaa. Kun kirjoittaminen on luovaa ja inspiraatiokeskeistä, ei tekstiä määrällisesti välttämättä synny kovin paljon, mutta sen tuottaminen on eri tavalla “hyvää fiilistä”. Moni ammattikirjoittajakin ylläpitää tiettyjä rutiineja, kuten aamun ensituntien aikana ahkerointia ja iltapäivällä editointia. Samaan tapaan olen myös tutkijana yrittänyt rakentaa vastaavia rutiineja. Houkutella niitä sanoja esille ja systemaattisesti yrittää ylittää itseasettamiani esteitä ja “valkoisen paperin kammoa”. Pomodoro-tekniikka, SelfControl-sovellukset ja muuta kikkailut toimivat myös niinä päivinä, kun joutuu olemaan keskimääräistä ankarampi itselleen.

image1

Tiedän jo aika tarkkaan omat tehokkaat päivärutiinini, ja kun joinain päivinä se ajatus ei vain kulje, ja tekstiä ei vain synny, sen on annettava olla. Lenkki koirien kanssa, tiskaaminen, puutarhatyöt (kitkemisen valtava voima!) ja puolison tai kollegan kanssa keskusteleminen avaavat monesti isommatkin lukot.

Mutta onkohan sitä samaa kirjoittamisen taianomaista tuntua enää mahdollista tavoittaa? Onko sinulla hyväksi todettuja tekniikoita?