Soveltavaa antropologiaa osa 3: Kriittisyys suunnitteluajattelussa

Miten suunnitteluajattelu voisi hyötyä antropologisesta refleksiivisyydestä?