Soveltavaa antropologiaa osa 4: Odotustenhallinta palvelumuotoiluprojektissa

Kun ryhdytään keräämään esimerkiksi asiakasymmärrystä projektin tueksi, kaikki osapuolet eivät hahmota mitä eroa on luovalla, eksploratiivisella tutkimuksella ja vaihtoehtoja vahvistavalla, validoivalla tutkimuksella. Eli mitä projektissa on itseasiassa tarkoitus tehdä ja miksi.