Publications

A / Refereed articles

2015

Haverinen Anna: Facebook, Ritual and Community – Memorializing in Social Media. Ethnologica Fennica, vol. 42. Ethnos Ry., pp. 7–22.

2014

Haverinen, Anna: In‐game and out‐of‐game mourning: on the complexity of grief in virtual worlds. In Mediating and Re-Mediating Death and Dying. Ed. Dorthe Refslund Christensen & Kjetil Sandvik. Ashgate Publishing Limited.

2011

Haverinen, Anna: Bittihautakiviä ja pikselimuistomerkkejä. Elore 1(2011):18. Suomen Kansaintietouden Tutkijain Seura Ry. Saatavilla: http://www.elore.fi/arkisto/1_11/art_haverinen.pdf

2010

Haverinen, Anna: Kameran edessä vai takana – tapaustutkimus festivaalihenkilökunnan sitoutumisesta mobiilivideointiin 2009. Teoksessa: Yhdessä ja liikkeellä. Mobiili sosiaalinen media. Toim. Jari Multisilta, Marjo Mäenpää ja Jaakko Suominen. Turun yliopisto. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman julkaisuja 21. Tampere: Juvenes Print. Saatavilla myös: https://oa.doria.fi/handle/10024/62911

Haverinen, Anna: “Aurinkoa, hengailua ja fiilistelyä” – tunnelmointia jazz-festivaaleilta mobiilivideoiden välityksellä 2009. Teoksessa: Yhdessä ja liikkeellä. Mobiili sosiaalinen media. Toim. Jari Multisilta, Marjo Mäenpää ja Jaakko Suominen. Turun yliopisto. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman julkaisuja 21. Tampere: Juvenes Print. Saatavilla myös: https://oa.doria.fi/handle/10024/62911

2009

Haverinen, Anna: Trobriand-saarilta internetiin – antropologisen kenttätyön haasteita virtuaalisessa ympäristössä. J@rgonia 16(2009): 7. Helan tutkijat ry. http://research.jyu.fi/jargonia/artikkelit/jargonia16_haverinen.pdf

B / Un-refereed articles

2015

Haverinen Anna: Internet Ethnography: the Past, the Present and the Future. Ethnologica Fennica, vol. 42. Ethnos Ry., pp. 79–90.

Haverinen Anna & Suominen, Jaakko: Koodaamisen ja kirjoittamisen vuoropuhelu – mitä on digitaalinen humanismi? Ennen ja nyt. Historian tietosanomat. Available at: http://www.ennenjanyt.net/2015/02/koodaamisen-ja-kirjoittamisen-vuoropuhelu-mita-on-digitaalinen-humanistinen-tutkimus/

2014

Haverinen, Anna: Editorial – the digitalisation of death culture(s). Pääkirjoitus, Thanatos vol. 3 1/2014. Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry. Available at: https://thanatosjournal.files.wordpress.com/2012/12/haverinen_editorial4.pdf

2012

Haverinen, Anna: Memento mori – muista kuolevaisuutesi. Pääkirjoitus, Thanatos vol. 1 1/2012. Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry. Available at: http://thanatosjournal.files.wordpress.com/2011/09/haverinen_memento-mori_thanatos-20121.pdf

E / Popularized publications 

2016

“Why so hateful?” – Väkivalta verkossa. Antroplogi.fi. http://www.antroblogi.fi/2016/02/1142/

2015

“Lepää verkossa” – muistorituaalit internetissä. Antroblogi.fi. http://www.antroblogi.fi/2015/10/lepaa-verkossa-muistorituaalit-internetissa/

2012

Haverinen, Anna: Design Anthropology: Object Culture in the 21st Century. Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society. Book review. Winter2012, Vol. 37 Issue 4, p.62.

2010

Haverinen, Anna: Emansipatorisen seksikkyyden paluu. Arvostelu kirjasta Baldwin, Michelle: Burleskin paluu (Burlesque and the New Bump-n-Grind) [Agricolan arvostelupalvelu, 16.11.2010] 

Haverinen, Anna: Sinivalkoiset kingit ja queenit – suomalaisen dragin historiaa. Arvostelu kirjasta Aarnipuu, Tiia: Sinivalkoisissa höyhenissä – suomalainen drag. 2010, Like. [Agricolan arvostelupalvelu, 10.11.2010]

Haverinen, Anna: Digitized Mourning – Virtual Memorials and Services in the Internet. Suomen Antropologi (3)2010, 87-89.

Haverinen, Anna: “Saw it on TV, the way my life could be” – antropologinen katsaus mediakulttuureihin. Kirja-arvio Median rituaalit (2010; Sumiala). Kulttuurintutkimus 3/2010.

Haverinen, Anna: Digitized mourning. Blog entry in Material World, 25.10.2010. 

G / Dissertations

2014

Haverinen, Anna: Memoria Virtualis – death and mourning rituals in online environments. PhD thesis. Annales Universitatis Turkuensis B 386. University of Turku, Turku. Saatavilla: https://www.doria.fi/handle/10024/98454

2009

Haverinen, Anna: In Memoriam – virtuaalimuistomerkit yksityisinä, julkisina sekä virtuaalisina tiloina. Etnologian pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Saatavilla: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/20286/URN_NBN_fi_jyu-200905251620.pdf?sequence=1

2007

”No, miehet nyt vaan on hauskoja” – stand up -komiikan kulttuurinen sukupuolijaottelu Suomessa. Etnologian kandidaatin tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Tallennettuna Jyväskylän yliopiston museon arkistoon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.