Presentations

(päivitetty 10.1.2016 / updated 10th of January, 2016)

If you are interested having any of the presentations, contact me  and we’ll see what I can do to help you.

2015

Verkkoväkivallan kielelliset ja visuaaliset ulottuvuudet (luentomateriaali). Kaksipäiväinen intensiivikurssi Porin yliopistokeskuksessa 12.-13.3.2015. Kurssin tavoitteena oli perehdyttää väkivallan kielellisiin ja visuaalisiin ilmenemismuotoihin diskurssianalyysin avulla, perehdyttää opiskelija diskurssien analyysitapoihin ja aineiston kontekstualisoinnin merkitykseen, sekä hankkia valmiudet käsitellä raskaita ja vaikeita tutkimusaiheita.

Digitaalinen jäämistö – mitä se on ja mitä sille tulisi tehdä? Yleisöluento Turun kansalaisopisto Auralassa 7.4. Luento on myös videoituna ja tutustu tiivistelmään täällä.

2014

Internet ja yhteisöllisyys. Luento Turun yliopiston folkloristiikan oppiaineen perusopiskelijoille, 23.1.2014.

Temporal changes of mourning – discussing liminal theory and online mourning rituals. Esitelmä Helsigin yliopiston kollegiumin järjestämä “Ritual Intimacy – Ritual Publicity: Revisiting Ritual Theory and Practice in Plural Societies” seminaarissa, 21.3.2014.

Verkkoyhteisöt ja verkkoväkivalta. Esitelmä Turun yliopiston folkloristiikan oppiaineen Internet-etnografian teemapäivässä, 27.3.2014. Ks. uutisjuttu.

Actual(ly) mourning – verkkosuremisen etnografiaa. Mediatutkimuksen päivät, Mediaetnografian työryhmä, 4.4.2014.

Pikselimuistomerkkejä ja digihautajaisia – kuoleman ja surun rituaalit verkossa. Esitelmä Suomen Lähetysseuran kurssikeskus Päiväkumpu Orivedellä Suomen luterilaisen kirkon pappisseminaarissa, 21.5.2014.

Kriisien kohtaaminen nuorten keskuudessa sosiaalisessa mediassa. Esitelmä SPR:n Kriisityön päivillä, 6.6.2014.

2013

Second key note at the opening of Rituaalimuseo (Museum of Rituals) in Salo, 2.8.2013.

Avajaisesitelmä Sadea muistomerkkiyrityksen avajaisissa 31.5.2013 Turussa.

Presentation in Media and Death seminar, Helsinki 6.6.2013. Title: Actual(ly) mourning – Using autoethnography in virtual mourning research. Download pdf: actually mourning_Haverinen.

2012

Suru- ja kuolemarituaalien virtualisaatio. Kuoleman ja internetin historiaa. Intensiivikurssi digitaalisen kulttuurin syventävissä opinnoissa, 27.-29.2.2012, Porin yliopistoyksikkö, Pori.

Kulo Ry – Virtuaalistuvan kulttuurin yksilöt ja yhteisöt internetissä (vieraileva luennoitsija)

Key note -luennoitsija kulttuurintutkimuksen ainejärjestön Kulo ry:n seminaarissa Turussa 26.10.2012.

Vieraileva luennoitsija Vantaan seurakunnan työntekijöiden suru- ja kuolemakoulutuspäivässä 3.10.2012.

Key note -luennoitsija Suomen Punaisen Ristin kriisityöntekijöiden koulutuspäivässä 6.10.2012.

Key note -luennoitsija Suomen Punaisen Ristin Kriisiviestintä-seminaarissa. 19.4.2012, Tampere.

Key note-luennoitsija Surukonferenssissa aiheesta Virtuaaliset suru- ja kuolemarituaalit. 29.3.2012, Jyväskylä

2011

Ja alussa oli suo, kuokka ja verkkokaapeli – etnografinen tutkimus virtuaalisissa ympäristöissä. Videoluento Englannista sosiologian aineopintojen kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät kurssille. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä, 11.11.2011.

How death is dealt within the Web? Two invited lectures at the University of Durham, Department of Theology. Durham, England, 1.-2.11.2011.

Virtualis – digitalization of mourning rituals in online environments. Paper in Death in the Digital Age -conference, CDAS, Bath, England, 25.-26.6.2011.

Memorial Virtualis – death and mourning rituals in the Internet. Presentation in Kuolema ja identiteetti -seminar (Death and Identity), 12.5.2011, Helsinki.

2010

Memoria Virtualis – Digitalization of Mourning Rituals in Virtual Environments. Esitelmä väitöskirjastani Nordic Network of Thanatology -verkoston 1. konferenssissa. 24.-26.11.2010, Aalborg, Tanska. (download pdf)

Suo, kuokka ja verkkokaapeli – etnografinen tutkimus virtuaalisissa ympäristöissä. Luento sosiologian aineopintojen kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät kurssilla. 8.10.2010, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.

Troubleshooting and creating joined experience: festival personnel engaging in mobile video. Full paper -esitelmä EuroITV 2010 8th International Conference on Interactive TV and Video. 9.-11.6.2010, Tampere.

Antropologipäivät 11.-12.5.2010. Esitelmä väitöskirjatutkimuksestani Suomen Antropologisen Seuran ylläpitämillä tiedepäivillä. Helsinki.

Kuolemarituaalien digitalisoituminen. Kurssi väitöskirjaani pohjautuen Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman aineopiskelijoille, 6.-29.4.2010, Porin yliopistoyksikkö, Pori.

2008

Internet tutkimuksena kohteena ja lähteenä. Nefa Norden -seminaari,. 13.2.2008, Jyväskylä.

In memoriam – virtual memorials as private, public and virtual spaces. Space-Interaction-Discourse –seminar12.-14.11.2008, Aalborg, Tanska.

Mitä on monikulttuurisuus? Monikulttuurisuuden kohtaaminen antropologin näkökulmasta. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten koulutusseminaari, 12.12.2008, Turku.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.