WiderScreen CfP 2/2015: Eri- ja samanarvoisuus digitaalisessa maailmassa / Equality and inequality in digital environments

(see English below)

WiderScreen 2/2015:n teemana on eri- ja samanarvoisuus digitaalisessa maailmassa. Viime aikoina esillä ovat olleet monet verkkokäyttäytymiseen liittyvät aihealueet. Verkon ja sosiaalisen median käyttäjät kohtaavat arjessaan syrjinnän kokemuksia ja suoranaista vihapuhetta. Verkkososiaalisuus muodostuu usein tiettyihin ihmisryhmiin kohdistuvaksi aggressiiviseksi vuorovaikutukseksi. Osansa saavat niin maahanmuuttajat, seksuaalivähemmistöt, naispelaajat kuin vammaisetkin. Toisaalta erityisesti sosiaalinen media on avannut mahdollisuuksia myös tasa-arvon sanoman levittämiselle. Ajankohtaisina esimerkkeinä kansainvälisesti huomiota herättänyt, pelikulttuurien seksistisyyden paljastanut Gamergate-tapaus ja suomalainen, tasa-arvoisen avioliittolain puolesta taistellut Tahdon2013-kampanja.

Teemanumeroon ovat tervetulleita kirjoitukset, joissa käsitellään niin eriarvoisuutta aiheuttavia tekijöitä kuin tasa-arvon ilmenemistäkin verkkoympäristöissä. Näkökulmaa voi myös laajentaa internetistä muihin viestintävälineisiin ja käsitellä teemaa yleisemmin erilaisten mediaesitysten kontekstissa.

Numero on kaksikielinen (englanti / suomi). Vertaisarvioitavien tutkimusartikkelien (4000–7000 sanaa) lisäksi teemanumeroon voi tarjota lyhyempiä katsauksia, haastatteluja, arvioita ja kolumneja. Noin puolen sivun mittainen abstrakti tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen: rmturt@utu.fi 8.2.2015 mennessä ja tekstin lopullinen versio 4.5.2015. Teemanumero ilmestyy alkusyksystä 2015. Lisätietoja antaa toimituskunnan jäsen Riikka Turtiainen (rmturt@utu). Ks. http://widerscreen.fi/call-for-papers/

The theme issue of WiderScreen 2/2015 is equality and inequality in digital environments. Recently the media has been filled with subjects about online abuse and negative online social interactions. Social media and Web users are increasingly facing abusive and hostile interactions, often even direct hate speech. Online sociality has become the playground of these hostile individuals and communities, that target especially sexual minorities, immigrants, female gamers and disabled people.

At the same time there has been numerous campaigns and contents that have become viral with their aim to increase online social equality and justice, such as the internationally recognized Gamergate, sexism in video games and gaming culture, and the Finnish Tahdon2013 campaign for equal marriage rights.

We invite scholarly contributions on subjects that provide insight to social and cultural (in)equality in online environments, as well as in other media technologies. The theme issue will be published bi-lingually (Finnish/English). In addition to peer reviewed article manuscripts (4000-7000 words) we invite shorter book and research reviews, interviews and columns on the subject.

Please send your abstract (max. half a page) to rmturt@utu.fi by 8th of February 2015. The deadline for the full manuscript is 4th of May 2015. The theme issue will be published early autumn 2015. Contact editorial board member Riikka Turtiainen for further information (rmturt@utu). See also: http://widerscreen.fi/call-for-papers/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.