Surukonferenssin abstraktin jättö auennut!

Surukonferenssi järjestetään kuudennen kerran 10-11.4.2014
Tampereella. Konferenssin teemana on “Surun kulttuuri ja sureva
yhteiskunnassa”.

Konferenssin tavoitteena on lisätä eri näkökulmista tietoutta kuoleman
jälkeisestä surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille
suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa.

Voit esitellä kuoleman ja surun aihepiiriin liittyvää tutkimustasi tai
kehittämistyötäsi/hankettasi Surukonferenssin tieteellisessä sessiossa
suullisena esityksenä tai posterina.

Täytä Surukonferenssin sivuilla oleva tiivistelmälomake ohjeiden
mukaisesti ja tallenna se nimelläsi. Lähetä tiivistelmä viimeistään
30.10.2013 mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen:
surut(at)surut.fi

Tieto tiivistelmien hyväksymisestä lähetetään 30.11.2013 mennessä.
Tiivistelmistä koottava abstraktikirja jaetaan konferenssin
osallistujille.

Tieteelliseen sessioon valitut luennoitsijat maksavat
surukonferenssiin osallistumisestaan. Ohjeet tiivistelmänjättöön ovat
Surukonferenssin sivuilla: www.surut.fi

Vuoden 2014 Surukonferenssin järjestävät yhteistyössä Tampereen
yliopiston terveystieteiden yksikkö sekä surujärjestöt;
KÄPY-Lapsikuolemaperheet ry, Suomen nuoret lesket ry ja
HUOMA-Henkirikoksen uhrien läheiset ry. Yhteistyökumppaneita ovat
Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ry ja Suomen Mielenterveysseura.

Lisätietoa www.surut.fi

Viestiä saa vapaasti jatkaa!

Ystävällisin yhteistyöterveisin
Anna Liisa Aho

Abstraktinjättö Surukonferenssiin on auennut! Lisätietoa www.surut.fi

Hoitotieteen kansallisen konferenssin sivut on avattu!
http://www.uta.fi/hes/tutkimus/tutkimusryhmat/Hoitotiede/kansallinenkonferenssi.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.