Osallistu kulutusaiheiseen tutkimukseen!

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Etsitään hyvätuloisia haastateltavia kulutusaiheiseen tutkimukseen

Jyväskylän yliopiston sosiologian oppiaineeseen tekeillä olevaan väitöstutkimukseen haetaan haastateltavia. Tutkimuksen aihe on hyvätuloisten suomalaisten arki ja arkipäiväinen kulutus. Työssä käsitellään arjen organisoinnin sekä välttämättömäksi kokemisen (kokemukset siitä, mistä ei voida luopua) ja tavanomaisuuden (arkipäiväinen, tavallinen, rutiininomainen) teemoja.

Tutkimuksen kohderyhmä: kaupunkialueilla asuvat, 30–45-vuotiaat, hyvätuloisiin kotitalouksiin* kuuluvat miehet ja naiset.

Haastattelun kesto on noin 2-3 tuntia ja se toteutetaan mieluiten haastateltavan kotona, mutta muukin paikka on sovittavissa. Haastatteluajankohta on sovittavissa joustavasti haastateltavan toiveiden mukaisesti.

Haastattelu on luonteeltaan keskustelunomainen. Mitään erityistietoja ei tarvita. Kysymyksiin vastaaminen saa mielellään olla sekä yksityiskohtaista että laajaa. Esimerkit ovat myös toivottavia. Haastateltavilta kysytään myös joitain taustatietokysymyksiä (mm. asuinpaikka, asumismuoto, tulot, perhetausta).

Mikäli halutat osallistua tutkimukseen tai kaipaat lisätietoja, ota yhteyttä.

Riikka Aro
tutkija
Jyväskylän yliopisto
riikka.aro(a)jyu.fi
0400 614 907, 050 597 9976

 

*) Yhden ansaitsijan kotitaloudessa bruttotulot vähintään 4000-5000 € / kk, kahden ansaitsijan kotitaloudessa vähintään 8000-9000 € / kk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.