CfP: Kuolema ja identiteetti/Död och identitet

CFP: Kuolema ja identiteetti

Kuolema – oma tai toisen – on muutos, jonka myötä suhde itseen, omaa kulttuuriin ja niihin yhteisöihin, joihin yksilö kuuluu voi muuttua, ja identiteetti joudutaan neuvottelemaan uudelleen. Pohjoismaisten kuolematutkijoiden verkoston (Nordic Network of Thanatology, NNT) Suomen jäsenistö järjestää 12.– 13.5.2011 Helsingissä seminaarin, jossa tarkastellaan ihmistieteiden näkökulmasta identiteettiä ja sen suhdetta kuolemaan, kuolemiseen, kuolleisiin, kuoleviin ja sureviin sekä kuolemaan liittyviin henkisiin ja materiaalisiin arvoihin, rituaaleihin ja prosesseihin. Seminaari on monitieteinen ja pyrkii tuomaan keskenään dialogiin suomalaisia kuolemaa tarkastelevia tutkijoita ja asiantuntijoita eri aloilta.

Seminaariin toivotaan esityksiä seuraavista teemoista ja niiden suhteesta identiteettiin:

–        läheisen ihmisen, kuten lapsen, vanhemman tai puolison kuolema

–        lyhyt- ja pitkäaikaiset sairaudet ja kuolema

–        media ja globalisoitunut kuolema

–        virtuaalikuolema ja -sureminen

–        kuolemanrituaalit ennen ja nyt

–        kuolemanpelko

–        kipu, kärsimys ja kuolema

–        kuolleet ja edesmenneet

–        käsitykset kuolemanjälkeisestä elämästä

–        kuoleman materiaalinen kulttuuri

Esitykset voivat käsitellä teemoja myös suhteessa erilaisiin kuolemisen tapoihin (esimerkiksi sankarikuolema, marttyyrikuolema, itsemurha, kuolemanrangaistus, väkivaltainen kuolema, aborttikuolema, eutanasia).

Seminaarin valittavien esitysten tulee olla argumentaatioltaan tieteellisiä ja keskustelevia, mutta samalla myös suurelle yleisölle avautuvia. Esityksiä toivotaan myös työnsä puolesta konkreettisesti kuoleman tai palliatiivisen hoidon kanssa tekemisissä olevilta ammattilaisilta.

Esitysten abstraktit (max 200 sanaa) pyydetään lähettämään 15.1.2011 mennessä Anna Haveriselle,  anna.haverinen(a)utu.fi. Lisätietoja seminaarista voi kysyä myös Ilona Kemppaiselta, ilona.kemppainen(a)helsinki.fi.

Tietoa seminaarista saa levittää, sillä kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan! Toivomme myös suuren yleisön runsasta osanottoa!

______________________________________

CFP: Död och identitet

Döden – antingen ens egen eller någon annars – är en förändring. Med döden förändras ens förhållande till sig själv, identitet och ens egen kultur och de gemenskaper man hör till. Nordiska dödforskarnas nätverk (Nordic Network of Thanatology, NNT) kommer att arrangera 12.– 13.5.2011 i Helsingfors ett seminarium med syftet att diskutera identitet och dess förhållande till död och döende, de döda och de döende eller sörjande människor, och till dödsrelaterade mentala och materiella värden, ritualer och processer. Seminariet är tvärvetenskapligt. Ett viktigt syfte är att skapa kontakter och möjligheter för dialog mellan forskarna och experter som studerar död på olika ämnesområden.

Vi välkomnar papers med följande teman

–        nära anhöriges, liksom barnens, förälders, makans eller makens död

–        kort- och långvariga sjukdomar och död

–        media ja globaliserad död

–        virtuell död ja sorg

–        dödens ritualer förr och nu

–        dödsfruktan

–        smärta, lidande och död

–        de döda och avlidna

–        kulturella uppfattningar om liv efter död

–        dödens materiella kultur

Presentationer kan också handla frågorna i relation till olika döendesätt (till exempel hjältedöd, martyrdöd, självmord, dödstraff, våldsam död, abortdöd, eutanasi).

Vi önskar vetenskapligt argumenterande presentationer som samtidigt öppnar sig mot den breda allmänheten. Vid sidan av forskare önskas presentationer också från de experter som arbetar konkret med död eller inom palliativt vård.

Abstrakt (max 200 ord) kan sändas till Anna Haverinen, anna.haverinen(a)utu.fi, senast än 15.1.2011. För ytterligare information om seminariet var vänlig och kontakta Ilona Kemppainen, ilona.kemppainen(a)helsinki.fi.

Vi hoppas att ni sprider ut information om seminariet. Välkomna!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.