Virtuaalisesta sijainnista

Yksi internet-tutkimukseen yleisimmistä kysymyksistä liittyy pohdintaan “missä”. Missä jokin sivu sijaitsee? Missä jokin ilmiö on kehittynyt? Miten määritellään virtuaalinen sijainti? Onko käyttäjän sijainti suoraan verrannollinen käytettävän sivuston sijaintiin? Määritteleekö maakoodi (.fi, .se, .de, .com) sivuston sijainnin vai onko sivustoa ylläpitävä palvelin olennaisempi?

Ip-osoitteet yksilöivät yksittäisiä tietokoneita, mutta nämäkään osoitteet eivät ole staattisia, vaan yleensä ne luodaan uudelleen joka kirjautumiskerralla. Ip-osoitteen perusteella voidaan kuitenkin myös määritellä maantieteellisiä sijainteja.

Ongelmallisempaa on määritellä tietyn verkkosivun “sijantia”. Esimerkiksi Last Memories.comin palvelin on Slovakiassa (vielä 2009 Tsekeissä), mutta sivustolla esiintyvät muistomerkit ovat pääasiassa amerikkalaisten käyttämiä. Palvelu on englanninkielinen ja päättyy .com-päätteeseen, jolloin sitä ei voi tarkastella pelkästään yksittäisen staattisen sijainnin kautta.

Second Lifessa taas maantieteellinen sijanti näkyy Second Life -koordinaatteina sekä Tyynenmeren aikavyöhykkeenä. Tämän vuoksi esimerkiksi tänä aamuna käydessäni Second Lifen Linden Memorial Parkissa (ks. kuva) oli yö, kellonaika jossain hiukan puolen yön jälkeen. Jos haluan tavata ihmisiä “päiväsaikaan” täytyy minun suunnitella kenttätyöni 10 tunnin aikaeron mukaan.

Media-antropologian postituslistalla taas käydään tällä hetkellä mielenkiintoista keskustelua virtuaalisen materiaalin niin sanotusta fyysisyydestä tai yleisestä materiaalisuudesta. Itse käytin gradussani jakoa fyysinen/ei-fyysinen sekä materiaalinen/immateriaalinen, mutta tällä hetkellä jako on jo vanhentunut. Pohdinta verkkosivun “materiaalisuudesta” ei mielestäni ole mielekäs, jos ryhdytään käyttämään oletusarvona kosketusaistia. Aistimme huijaavat mieltämme ja mielemme huijaa aistejamme, minkä vuoksi ei mielestäni ole olennaista ryhtyä miettimään onko internetissä esiintyvä aineisto “oikeaa” vai ei.

Yleisestikin ottaen todellisen ja epätodellisen vastakkainasettelu internetin suhteen on auttamattomasti aikaansa jäljessä ja kaikuu 1980-luvun ajatuksia ja asenteita. Ihminen tekee todelliseksi sen minkä haluaa tehdä. Usko Jumalaan perustuu uskomukseen, jonka mukaan Jumala on tosi. Samalla tavalla uskon, että maapallon toiselle laidalla on oikeita maita ja ihmisiä, vaikka en koskaan ole käynyt enkä välttämättä tule käymään siellä. Voin nähdä kuvia ja videoita, jotka on voitu manipuloida ja muuttaa uskomuksiani vastaavaksi. Matrix-elokuvan juonta siteeraten “kaikki tapahtuu vain pääni sisällä”.

Mutta eikö todellisuutemme ole juuri vain päämme sisällä? Havainnoimme maailmaa käsitteellisellä tasolla sekä aistiemme välityksellä. Silti haivaintomme eivät ole samanlaisia. Verrataan esimerkiksi värejä. Yhden mielestä jokin tietty sävy on oranssi, toisen mielestä punainen, toisen mielestä keltainen. Havainto perustuu subjektiiviseen käsitykseen siitä, minkä näemme silmiemme kautta.

Ihastuin gradua tehdessä Immanuel Kantin (1724-1804) ajatukseen transsendentialistisesta idealismista. Toni Kanniston esimerkkiä lainaten:

“–siinä missä empiirinen idealismi pitää kokemuksen objekteja tajunnan sisäisinä, so. pelkkinä ideoina, transsendentaalinen idealismi myöntää niiden olevan tajunnan ulkopuolisia, reaalisia olioita, mutta ei, että ne olisivat niitä havainnoivasta subjektista riippumattomia. Tätä mahdollisesti hankalalta tuntuvaa erottelua voisi havainnollistaa vaikkapa ajattelemalla valkoista palloa, jota valaistaan punaisella taskulampun valolla. Nyt punainen (so. punaisena ilmenevä) pallo on kyllä yhtäältä ilman muuta taskulampun ulkopuolinen olio, mutta ei toisaalta siitä riippumaton.” (Kannisto 2008)

Virtuaalista todellisuutta havainnoitaessa ja tutkittaessa täytyy siis ajatella laatikon ulkopuolelta. Emme voi soveltaa suoraan kasvokkaisessa maailmassa käytettäviä termejä, metodeja ja näkökulmia suoraan kyseenalaistamatta niiden etymologisia ja semanttisia ulottuvuuksia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.