Ruohonjuuressa

Istun Helsingin yliopistolla kahvilassa ja yritän jäsentää ajatuksia etätyöskentelyn avulla. Ohjaajani kirjoitti pari päivää sitten triangulaatiomatriisista tutkimuksen metamenetelmänä, jonka avulla hahmottaa niin aikataulutusta kuin monitieteistä näkökulmaa. Kirjoituksen lopussa Jaakko heittää haasteen jatko-opiskelijoille oman matriisin luomiseen.

Pidän taulukoista, siististä ja järjestelmällisestä aineiston organisoinnista, mutta itselleni tuosta matriisityypistä ei ole tuollaisenaan hyötyä. Hahmotan tutkimuksen teon ja teorioiden suhteet aineistoon liian visuaalisesti, jolloin tarvitsisin 3D-ohjelman visualisoimaan tapani ajatella tutkimustani.

Otetaan esimerkiksi artikkelin kirjoittaminen. Näen mielessäni aukeaman, johon visualisoin otsikoiden paikat, johdannon, keskikohdan ja lopun. Väliotsikot suunnittelemalla tiedän myöskin kappaleiden sisällöt, mutta prosessi pitää sisällään paljon copy-pasteilua.

Yllä oleva kuva demonstroi myös miten muistan lukemaani. Näen kirjan, näen sivut, muistan kuvien sijainnit ja ennen kaikkea missä lukemani kohta sijaitsi.

Aikataulullisesti näen tämän eipäs-juupas teon pyöreänä ja litteänä kalenterina, joka kulkee (vastoin Googlen tarjoamia kuvaehdotuksia) vastapäivään, jolloin kierto lähtee “ylhäältä” tammikuun 1. päivästä vasemman kautta “alas” kohti kesäkuuta ja takaisin oikean kautta “ylös”. Väitöskirjaan kuluvat vuodet näkyvät limittäisinä renkaina, jolloin voin ns. poimia kulloisenkin vuoden kalenterin ns. etualalle tarkasteltavaksi.

Tutkimuksen vaiheiden ja osioiden taulukointi Jaakon ehdottamaan matriisiin ei ehkä palvele omassa tapauksessani, mutta projektityöskentelyn raportoinnissa se olisi varmasti loistava.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.