“Mun sosiaalisen media palvelu hakkaa tasan sun sosiaalisen median palvelun”

Facebook on saanut (jälleen) uuden kilpailijan, joka kosiskelee käyttäjiä avoimella lähdekoodilla sekä oikeudella hallita omia tietojaan ja materiaaliaan. Diaspora kerää rahaa yksityisiltä rahoittajilta kyetäkseen kustantamaan palvelun ylläpitoon ja perustamiseen liittyvät maksut. Facebookia on kritisoitu yhä uudelleen ja uudelleen jatkuvasti muutuvista julkisuus-asetuksistaan sekä materiaalin hallinnoinnista. Täällä mm. mielenkiintoinen kaavio yksityisyys-julkisuus -asetusten muutoksista.

Henkilökohtaisen materiaalin jakaminen internetissä on järkyttävän helppoa. Tietämättömyys eri palveluiden toiminnoista tai/sekä välinpitämättömyys niiden asetuksista saattavat saada aikaan omituisia yhteydenottoja, sekaannuksia sosiaalisissa suhteissa tai jopa potkut työpaikalta. Diaspora palvelun nimi on mielenkiintoisesti valittu, sillä se tarkoittaa hajallaan asumista, tai esim. tiettyä kulttuurista ryhmää, joka asuu vieraan kulttuurin alueella ylläpitäen silti vahvasti omaa kulttuuriaan (vrt. juutalaiset). Nimessä ehkä halutaan viitataan autonomiaan ja suvereniteettiin internetissä. Saapa nähdä miten palvelu saa tulta alleen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.